Garbosällskapet

Varför ett Garbosällskap?

Greta Garbos (Gustavssons) mamma, mormor och flera generationer tillbaka i tiden kommer från Lillsjödal / Drageryd, som är en by i Högsby kommun.

Modern, Anna Lovisa Johansdotter, föddes den 10 september 1872 i Lillsjödal. Fadern, Karl Alfred Gustafsson, föddes den 11 maj 1871 i Norra Sunhult i Frinnaryds socken.

De båda vigdes i Stockholm den 8 maj 1898 och fick tre barn; Sven 1898, Alva 1903 och så Greta som föddes på kvällen den 18 september 1905 på södra BB i Stockhom.

Greta Garbo är en av de fem internationellt mest kända svenskarna genom tiderna. På museet i Högsby kan du följa hennes karriär med hjälp av fantstiska studiobilder, filmrekvisita och mycket annat.  

När turismprojektet i kommunens regi hade slutförts bildades Garbosällskapet, som övertog skötsel och drift av Garboutställningen.
Garbosällskapet bildades den 3 februari 2001 och är en oberoende ideell förening som är öppen för alla intresserade. Sällskapet har sin hemvist i Högsby och handhar det unika Garbomuseum som finns på Storgatan 26 i Högsby.

Sällskapets intentioner och ändamål är att:

* Fungera som samlingspunkt för Garbointresserade
* Samla och ge ut information om Greta Garbo
* Utveckla Garbomuseet i Högsby
* Vidga intresset för filmen som kulturuttryck
* Utgöra en generationsövergripande gemenskap
* Verka för utdelandet av ett pris för att belöna insatser till Greta Garbos minne.

Garbosällskapets medlemmar

är f.n. ca 160 pers. till antalet och finns dels över hela Sverige, men även i USA, Tyskland, Frankrike, Spanien m.fl. länder
De flesta finns i Högsby och samhällena i närheten, men även i Stockholm och Göteborg med omgivningar finns många intresserade.

Ett antal medlemmar, främst från Stockholmstrakten, ropade in saker, som tillhört Greta Garbo, vid den auktion på hennes saker, som genomfördes i Beverly Hills i USA under dec. 2012. Några av dessa saker har donerats till Garbosällskapet men vi har även fått låna några. Detta har gjort att vi nu får kalla utställningen för MUSÈUM eftersom dessa saker har tillhört Greta Garbo personligen. 

Dela den här sidan